گالری تصاویر
عنوان
امور گذرنامه

برای انجام درخواست خدمات مربوط به گذرنامه، لطفا فرم مربوطه را دریافت و تکمیل نموده و همراه با اصل و تصویر سایر مدارک به ترتیبی که در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور درج شده است به بخش کنسولی آن سفارت شخصا تحویل نمائید.

تعیین وقت قبلی و ارائه معرفی نامه الکترونیکی از طرف سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور الزامی است.

 

   دانلود : موافقت_با_خروج_همسر_و_فرزندان.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : درخواست_مهر_خروج_غیر_تسهیلاتی_دانشجویان.pdf           حجم فایل 59 KB
   دانلود : درخواست_مهر_خروج_دانشجویی.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : درخواست_صدور_مهر_خروج_مکرر.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : درخواست_صدور_مجوز_خروج_مشمولین.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : درخواست_صدور_گذرنامه.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود : درخواست_صدور_برگ_عبور.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : درخواست_تغییر_محل_اقامت.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : تقاضانامه_عابرین_غیر_مجاز.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود : پرسش_نامه_عابرین_غیر_مجاز.pdf           حجم فایل 192 KB
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران